Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Téma bude řešeno zejména jako literární rešerše z již publikovaných prací. Vzhledem k absenci předmětného výzkumu v České Republice, budou zdrojem informací především mezinárodní časopisy dostupné přes elektronická konsorcia (Elsevier, Springer aj.). Rešerše se bude zabývat odhadem parametrů kořenového systému dřevin, které převažují v přirozených lesích ČR (zejména Quercus spp., Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba) v závislosti na výčetní tloušťce stromů, jejich kruhové základně, věku aj. Výsledky rešerše budou použity v souvisejícím výzkumu biomechanického vlivu stromů (např. vývraty) na pedogenezi v přirozených lesích. Součástí studie bude i ukázka výpočtu podzemních parametrů dřevin v některé z lokalit přirozených lesů ČR.

There are no limitations of the topic