Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Téma bude řešeno zejména jako literární rešerše z již publikovaných prací. Vzhledem k absenci předmětného výzkumu v České Republice, budou zdrojem informací především mezinárodní časopisy dostupné přes elektronická konsorcia (Elsevier, Springer aj.). Rešerše se bude zabývat odhadem parametrů kořenového systému dřevin, které převažují v přirozených lesích ČR (zejména Quercus spp., Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba) v závislosti na výčetní tloušťce stromů, jejich kruhové základně, věku aj. Výsledky rešerše budou použity v souvisejícím výzkumu biomechanického vlivu stromů (např. vývraty) na pedogenezi v přirozených lesích. Součástí studie bude i ukázka výpočtu podzemních parametrů dřevin v některé z lokalit přirozených lesů ČR.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení