Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh digitálního řízení nákladní dopravy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: 1. Seznamte se s technologiemi digitálního řízení provozu kolejových vozidel. 2. Seznamte se s problémy řešení přepravních zakázek na modelové železnici. 3. Navrhněte systém řešení přepravních zakázek nadstavbou stávajícího software pro digitální řízení modelového provozu. 4. Zhodnoťte navržené řešení, jeho technické limity a možné přínosy. Literatura: ŠTEFEK, P. Základní technické požadavky na Jednotné obslužné pracoviště. [online]. 2014. URL: http://spz.logout.cz/zabezpec/ztp-jop.html. NATIONAL MODEL RAILROAD ASSOCIATION, I. DCC Working Group. [online]. 2014. URL: http://www.nmra.org/dcc-working-group. Nepublikované specifikace softwaru pro digitální řízení kolejiště
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení