Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Landscape Management - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Summary:
Cílem práce je posoudit stávající stav vybrané části břehového území nádrže Brno, vypracovat prognózu ústupu břehu v dané lokalitě a především se zaměřit na návrh a posouzení účinnosti vybraných prvků aktivní stabilizace břehů (vlnolamů).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape EngineeringD-LAND-CFLE Constructions for Forestry and Landscape Engineering