Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inventarizace a hodnocení jmelí bílého na významných lokalitách
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 5
Navrhol: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Abstrakt: Diplomové práce se budou zabývat sledování výskytu jmelí bílého (Viscum album) na vybraných lokalitách v ČR a jeho vazbou na hostitele. Cílem prací je charakterizovat významné populace jmelí, kde tento druh je vázán na širokou škálu hostitelských druhů, ohodnotit intenzitu napadení a zjistit historický vývoj výskytu. Práce budou doplněny o statistické zpracování prostorového výskytu jmelí doplněné o ekologické charakteristiky lokalit.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia