Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Inventarizace a hodnocení jmelí bílého na významných lokalitách
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary:
Diplomové práce se budou zabývat sledování výskytu jmelí bílého (Viscum album) na vybraných lokalitách v ČR a jeho vazbou na hostitele. Cílem prací je charakterizovat významné populace jmelí, kde tento druh je vázán na širokou škálu hostitelských druhů, ohodnotit intenzitu napadení a zjistit historický vývoj výskytu. Práce budou doplněny o statistické zpracování prostorového výskytu jmelí doplněné o ekologické charakteristiky lokalit.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic