Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Impact of geocaching on large-scale protected areas
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Analysis and intepretation of recent state of Geocaching within national parks, landscape protected areas or other types of large-scale protected areas. Evaluation of visible impact of geocaching activities on nature.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia