Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Analysis and intepretation of recent state of Geocaching within national parks, landscape protected areas or other types of large-scale protected areas. Evaluation of visible impact of geocaching activities on nature.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení