Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
State of topic: approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students: 3
Proposed by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Summary: Cílem práce je provést analýzu a interpretaci stavu geocachingu ve vybraném velkoplošném zvláště chráněném území (národní park, chráněná krajinná oblast) v ČR či okolních státech. Součástí zpracování bude i analýza viditelných dopadů na přírodní složky prostředí a potenciální návrh usměrňování této rekreační aktivity.

There are no limitations of the topic