Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je vytvoření dotazníkového šetření na titulní téma, jeho statistická analýza a odborná interpretace.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení