Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Stav tématu: schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je vytvoření dotazníkového šetření na titulní téma, jeho statistická analýza a odborná interpretace.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení