Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
State of topic:
approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary: Cílem práce je vytvoření dotazníkového šetření na titulní téma, jeho statistická analýza a odborná interpretace.

There are no limitations of the topic