Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Stav tématu: schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je vytvoření dotazníkového šetření na titulní téma, jeho statistická analýza a odborná interpretace.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení