Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Textové dokumenty jsou potenciálním zdrojem znalostí využitelných pro podporu rozhodování v celé řadě podnikových aktivit. V řadě oblastí však tomuto zdroji dat není věnována patřičná pozornost nebo je v nich celá řada nedořešených otázek. Disertační práce se bude zaměřovat na dolování znalostí relevantních pro doménu zvolenou doktorandem (marketingový výzkum, vstup na zahraniční trhy, zlepšování produktů/služeb, rozhodování o investiční strategii, analýza veřejného mínění apod.). Pro dolování znalostí se použijí zejména metody strojového učení s učitelem, bez učitele, částečně řízené metody či jejich kombinace. Během celého procesu budou využívány vhodné externí informace z předmětné problémové domény, často zpracované a zahrnuté do procesu dolování automatizovaně.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-SE System engineering and informatics