Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Textové dokumenty jsou potenciálním zdrojem znalostí využitelných pro podporu rozhodování v celé řadě podnikových aktivit. V řadě oblastí však tomuto zdroji dat není věnována patřičná pozornost nebo je v nich celá řada nedořešených otázek. Disertační práce se bude zaměřovat na dolování znalostí relevantních pro doménu zvolenou doktorandem (marketingový výzkum, vstup na zahraniční trhy, zlepšování produktů/služeb, rozhodování o investiční strategii, analýza veřejného mínění apod.). Pro dolování znalostí se použijí zejména metody strojového učení s učitelem, bez učitele, částečně řízené metody či jejich kombinace. Během celého procesu budou využívány vhodné externí informace z předmětné problémové domény, často zpracované a zahrnuté do procesu dolování automatizovaně.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika