Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Summary:
Pro efektivní řešení environmentálních problémů je třeba použít vhodné nástroje politiky životního prostředí. Cílem nástrojů politiky životního prostředí je poskytnout rámec pro rozhodování na úrovni mezinárodní, státní, regionální i místní. Toto rozhodování by mělo směřovat k dosažení zlepšení kvality životního prostředí jako celku i jeho jednotlivých složek. Cílem práce je vyhodnocení efektivnosti nástrojů politiky životního prostředí a návrh možností jejího zvýšení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMNG Economics and Management