Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Abstrakt:
Cílem práce je exaktnš určit (ve vazbě na stanoviště a vývin kořenového systému),které dřeviny jsou zpevňující a které meliorační. Na základě vyhodnocení současného stavu práce s melioračními a zpavňujícími dřevinami dát exaktní návrhy na změnu legislativních předpisů. Výzkum je materiálně i finančně zajištěn.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-PEST Pěstění lesa