Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem je navrhnout optimální postupy krátkodobého i dlouhodobého skladování krytokořenného sadebního materiálu (v PE pytlích, kartónových obalech) v porostech, klimatizovaných skladech, mrazírnách. Rovněž budou navrženy rychlé, exaktní a provozně uplatnitelné metody zjišťování fyziologické kvality sadebního materiálu (obzvláště obsahu vody v kořenových balech a pletivech kořenů). Výzkum je materiálně i finančně zajištěn.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-PEST Pěstění lesa