Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Optimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálem
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Abstrakt:
Cílem je navrhnout optimální postupy krátkodobého i dlouhodobého skladování krytokořenného sadebního materiálu (v PE pytlích, kartónových obalech) v porostech, klimatizovaných skladech, mrazírnách. Rovněž budou navrženy rychlé, exaktní a prakticky použitelné metody zjišťování fyziologické kvality sadebního materiálu ( obzvláště obsahu vody v kořenovém balu a pletivech). Výzkum je materiálně i finančně zajištěn.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení