Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
State of topic: approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je na vybraných odrůdách révy vinné a několika stanovištích sledovat distribuci živin v jednotlivých orgánech révy vinné (jednoleté dřevo, listy, bobule) během vegetace. Zjištěná data následně porovnat s kvalitou a výnosem hroznů. Na základě získaných výsledků stanovit náročnost jednotlivých odrůd révy vinné na výživu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-HE Horticultural Engineering
D-HE-HP Horticulture Production
D-HE Horticultural Engineering
D-HE-H Horticulture