Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Tourism in Costa Rica Review
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: 1) Comprehensive analysis of types, potential and development of tourism in Costa Rica 2)Framework - Tourism as a regional development and poverty reduction tool in Costa Rica 3) Using of scientific database as a base for review 4) Knowledge of Spanish required

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia