Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Tourism in Costa Rica Review
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
1) Comprehensive analysis of types, potential and development of tourism in Costa Rica 2)Framework - Tourism as a regional development and poverty reduction tool in Costa Rica 3) Using of scientific database as a base for review 4) Knowledge of Spanish required

K tématu nejsou zadaná žádná omezení