Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Tourism in Costa Rica Review
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
1) Comprehensive analysis of types, potential and development of tourism in Costa Rica 2)Framework - Tourism as a regional development and poverty reduction tool in Costa Rica 3) Using of scientific database as a base for review 4) Knowledge of Spanish required

K tématu nejsou zadaná žádná omezení