Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Tourism in Nicaragua Review
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
1) Comprehensive analysis of types, potential and development of tourism in Nicaragua 2)Framework - Tourism as a regional development and poverty reduction tool in Nicaragua 3) Using of scientific database as a base for review 4) Knowledge of Spanish required

K tématu nejsou zadaná žádná omezení