Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Automatická kalibrace digitálně řízených vozidel
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Návrh a realizace programového vybavení pro kalibrační okruh, které na základě zadání požadovaných výsledných parametrů (např. rozjezdové a brzdicí křivky) provede automatické nastavení lokomotivního dekodéru.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení