Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Automatická kalibrace digitálně řízených vozidel
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: Návrh a realizace programového vybavení pro kalibrační okruh, které na základě zadání požadovaných výsledných parametrů (např. rozjezdové a brzdicí křivky) provede automatické nastavení lokomotivního dekodéru.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení