Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Podepisování digitálních obrazů pomocí vodoznaků
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je seznámit se s oborem digitální steganografie a s možnostmi ukrývání zpráv do digitálního obrazu. Na základě analýzy pak ve zvoleném programovacím jazyce navrhnout vlastní aplikaci, která bude vkládat určité informace ve formě vodoznaku do digitálního obrazu.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení