Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podepisování digitálních obrazů pomocí vodoznaků
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je seznámit se s oborem digitální steganografie a s možnostmi ukrývání zpráv do digitálního obrazu. Na základě analýzy pak ve zvoleném programovacím jazyce navrhnout vlastní aplikaci, která bude vkládat určité informace ve formě vodoznaku do digitálního obrazu.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení