Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podepisování digitálních obrazů pomocí vodoznaků
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je seznámit se s oborem digitální steganografie a s možnostmi ukrývání zpráv do digitálního obrazu. Na základě analýzy pak ve zvoleném programovacím jazyce navrhnout vlastní aplikaci, která bude vkládat určité informace ve formě vodoznaku do digitálního obrazu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení