Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aplikace pro generování algoritmických obrazů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je zmapovat současné trendy v oblasti algoritmického výtvarného umění, popsat estetická kritéria tvorby a na základě nich navrhnout a pomocí zvoleného programovacího jazyka realizovat vlastní aplikaci pro generování algoritmických obrazů.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení