Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikace pro generování algoritmických obrazů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je zmapovat současné trendy v oblasti algoritmického výtvarného umění, popsat estetická kritéria tvorby a na základě nich navrhnout a pomocí zvoleného programovacího jazyka realizovat vlastní aplikaci pro generování algoritmických obrazů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení