Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Podpůrná aplikace grafoanalýzy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je seznámit se základními principy psychologického rozboru písma a s oborem grafologie a ve spolupráci s grafologem vytvořit aplikaci, která by na základě ručně psaného textu v digitální podobě vyhodnotila základní charakteristiky lidské osobnosti. Výstupem práce tedy bude podpůrný prostředek, který rozšíří nabídku jiných grafologických diagnostických metod.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení