Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podpůrná aplikace grafoanalýzy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je seznámit se základními principy psychologického rozboru písma a s oborem grafologie a ve spolupráci s grafologem vytvořit aplikaci, která by na základě ručně psaného textu v digitální podobě vyhodnotila základní charakteristiky lidské osobnosti. Výstupem práce tedy bude podpůrný prostředek, který rozšíří nabídku jiných grafologických diagnostických metod.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení