Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Reakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxinues.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci dizertace sledovat různé aspekty reakce jasanu na infekci Hymenoscyphus fraxineus, včetně zhodnocení působení sekundárních stresorů. Zpracovat model fungování patosystému Fraxinus excelsior a H. fraxineus. Identifikovat proces pronikání patogena do pletiv v různých orgánech a dynamiku šíření patogena uvnitř hostitele. Na základě zjištěných poznatků zpracovat doporučení pro lesnický management.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-OCHRL Ochrana lesa
D-BOTA Botanika
D-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa