Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Summary:
Odumřelé dřevo ponechané k zetlení poskytuje desítky mikrohabitů pro řadu různých druhů bezobratlých živočichů (především pro saproxylický hmyz - kůrovce, tesaříky, červotoče, pilořitky, krasce, lesany, klikorohy). Zejména z pohledu lýkožroutů se bezprostředně po odumření (vyvrácení, zlomení) smrku jedná o vysoce atraktivní prostředí, které v případně ponechání většího množství přináší riziko následné gradace. Z tohoto pohledu je potřeba dřevo asanovat. V podstatě jsou k dispozici dvě možnosti – chemická a mechanická asanace. U chemického způsobu zůstává dřevo v kůře a chemické látky (syntetické pyrethroidy - přípravek Vaztak) působí neselektivně asi 5 týdnů. Při mechanickém způsobu se dřevo odkorní a kůrovci nedokončí svůj vývoj. Dřevo se pak rozkládá za přispění odlišné, zpravidla výrazně ochuzené škály organismů (Vávra, 2008; Kula, Zabecki, 2006b; WWF Report, 2004). Cílem této práce je tyto dva způsoby asanace srovnat a stanovit rozdíly v osídlování dřeva po obou typech asanace. Zjistit, jaký bude způsob a rychlost osídlování dřeva a jaká bude druhová struktura společenstva kambioxylofágního hmyzu a jeho početnost na odkorněných kmenech a na kmenech v kůře po chemické asanaci v porovnání se stromy zcela bez asanace ve vztahu k ekotopu lokality. Získaná data budou využita ke stanovení nejvhodnějšího způsobu asanace, který by nenarušil komplexní vazby chráněného ekosystému, ale eliminoval potencionální gradace nebo lokální namnožení kambioxylofágního hmyzu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-LI Forest Engineering
D-FE-FPROT Forest Protection