Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Abstrakt:
Environmentální aspekty migrace ve vybraném regionu - migrace a sucho, degradace půdy, desertifikace, pitná voda, přehrady, klimatické změny

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia