Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Institute:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:1
Proposed by:
Bc. Adriana Mitisková
Summary:
Práce se zabývá porovnáním nastavení sociální politiky v ČR a vybraných zemích Evropy (hlavně sousední země ČR). Práce zkoumá nástroje, metody a podporu sociální politiky států, její vymezení, zařazení a dopady na různé oblasti života, jako je například zaměstnanost, vzdělanost, bydlení, zdravotnictví a vztah k regionálnímu rozvoji.

informace
There are no limitations of the topic