Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Katerina Kedron, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Adriana Mitisková
Abstrakt:
Práce se zabývá porovnáním nastavení sociální politiky v ČR a vybraných zemích Evropy (hlavně sousední země ČR). Práce zkoumá nástroje, metody a podporu sociální politiky států, její vymezení, zařazení a dopady na různé oblasti života, jako je například zaměstnanost, vzdělanost, bydlení, zdravotnictví a vztah k regionálnímu rozvoji.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení