Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zpracování velkých dat v R
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: R patří k populárním nástrojům pro analýzu dat. V současné době je v některých oblastech (např. text mining) nutné čelit problémům souvisejících se zpracováním velkých objemů dat. Cílem práce je prozkoumat možnosti jazyka R pro analýzu velkých dat, realizovat zvolený proces dolování znalosti z těchto dat a vyvodit obecné závěry a doporučení pro tento typ úloh.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení