Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Porovnání data miningového nástroje Weka a R
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt:
Weka a R patří v současnosti mezi velmi populární nástroje pro data mining. Cílem práce je porovnat využití obou nástrojů z různých hledisek (práce s pamětí, rychlost, dostupnost algoritmů, vhodnost pro určité typy úloh...) a vyvodit obecné závěry.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení