Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Vyhodnocení různých způsobů převodů nízkého lesa na les vysoký
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na vyhodnocení změn struktury porostů, které byly v minulosti převáděny z lesa nízkého na les vysoký. Součástí práce bude také analýza změn růstových parametrů konkrétní nepravé smíšené kmenoviny, která byla ponechána samovolnému vývoji v národní přírodní rezervaci.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-PEST Pěstění lesa