Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Přirozená obnova dřevin v lesních porostech v převodu na výběrný les
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Abstrakt:
Bude hodnocen stav probíhající přirozené obnovy hlavních dřevin ve vybraných porostech v převodu na výběrný les. Analyzovány budou hlavní faktory ovlivňující proces přirozené obnovy v podmínkách specifické struktury porostů v převodu na výběrný les.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrstvíD-LI-PEST Pěstění lesa