Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Stav témy: schválené (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekologie lesa - LDF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Bionomie, denní a sezónní migrace pomocí telemetrie. Potravní a biotopové preference, management populace. Vývoj početnosti v čase, historie a perspektiva druhu v oblasti.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia