Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Stav tématu: schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Bionomie, denní a sezónní migrace pomocí telemetrie. Potravní a biotopové preference, management populace. Vývoj početnosti v čase, historie a perspektiva druhu v oblasti.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení