Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude analyzovat národní strategie podpory přeshraniční migrace pro zajištění rozvoje chudých venkovských oblastí. Bude provedena analýzu vybraných států určeného regionu a srovnání úrovně potravinové bezpečnosti zdrojových zemí/regionu a rozvoj oblasti, jako důsledek remitencí. Zpracovatel bude pracovat s hypotézou “Mohou migrační nástroje posílit boj proti venkovské zaostalosti, chudobě a potravinové nejistotě. Budou zkoumány různé formy remitencí a jejich vliv na zvýšení kvality života a produktivity zdrojových zemí. Osnova Úvod 1. Literární rešerše – potravinová bezpečnost, migrace a rozvoj venkova, překážky rozvoje venkovských oblastí a potravinové bezpečnosti 2. Analytická část 3. Návrhová část Závěr

K tématu nejsou zadaná žádná omezení