Summary of topics offered - Department of Territorial Studies (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
State of topic:
approved (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Territorial Studies - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Summary: Cílem práce bude analyzovat národní strategie podpory přeshraniční migrace pro zajištění rozvoje chudých venkovských oblastí. Bude provedena analýzu vybraných států určeného regionu a srovnání úrovně potravinové bezpečnosti zdrojových zemí/regionu a rozvoj oblasti, jako důsledek remitencí. Zpracovatel bude pracovat s hypotézou “Mohou migrační nástroje posílit boj proti venkovské zaostalosti, chudobě a potravinové nejistotě. Budou zkoumány různé formy remitencí a jejich vliv na zvýšení kvality života a produktivity zdrojových zemí. Osnova Úvod 1. Literární rešerše – potravinová bezpečnost, migrace a rozvoj venkova, překážky rozvoje venkovských oblastí a potravinové bezpečnosti 2. Analytická část 3. Návrhová část Závěr

informace
There are no limitations of the topic