Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce bude analyzovat národní strategie podpory přeshraniční migrace pro zajištění rozvoje chudých venkovských oblastí. Bude provedena analýzu vybraných států určeného regionu a srovnání úrovně potravinové bezpečnosti zdrojových zemí/regionu a rozvoj oblasti, jako důsledek remitencí. Zpracovatel bude pracovat s hypotézou “Mohou migrační nástroje posílit boj proti venkovské zaostalosti, chudobě a potravinové nejistotě. Budou zkoumány různé formy remitencí a jejich vliv na zvýšení kvality života a produktivity zdrojových zemí. Osnova Úvod 1. Literární rešerše – potravinová bezpečnost, migrace a rozvoj venkova, překážky rozvoje venkovských oblastí a potravinové bezpečnosti 2. Analytická část 3. Návrhová část Závěr

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia