Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kulatý stůl
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Kulatý stůl je jeden z exponátů VIDA! Science centra. Jeho smyslem je umožnit hry pro až 12 hráčů s jasným vzdělávacím nebo osobnost rozvíjejícím obsahem. Jedná se o 12 PC s dotykovou obrazovkou a jeden centrální server. K dispozici je rovněž projektor zobrazující informace dostupné všem hráčům. Současné zpracování exponátu je nefunkční a mělo by být nahrazeno zcela novou aplikací. Úkolem bakalanta bude implementovat vymyšlené hry tak, aby byly k dispozici pro návštěvníky science centra. Důležitou součástí práce bude i návrh komunikačního schématu síťových her. Bude se jednat o desktopovou aplikaci pro MS Windows 7, která musí být spustitelná na soustavě PC, která jsou součástí exponátu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.