Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Kulatý stůl
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt:
Kulatý stůl je jeden z exponátů VIDA! Science centra. Jeho smyslem je umožnit hry pro až 12 hráčů s jasným vzdělávacím nebo osobnost rozvíjejícím obsahem. Jedná se o 12 PC s dotykovou obrazovkou a jeden centrální server. K dispozici je rovněž projektor zobrazující informace dostupné všem hráčům. Současné zpracování exponátu je nefunkční a mělo by být nahrazeno zcela novou aplikací. Úkolem diplomanta bude implementovat vymyšlené hry tak, aby byly k dispozici pro návštěvníky science centra. Důležitou součástí práce bude i návrh komunikačního schématu síťových her. Bude se jednat o desktopovou aplikaci pro MS Windows 7, která musí být spustitelná na soustavě PC, která jsou součástí exponátu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-II Inženýrská informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.