Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Time room
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt:
Time room je jeden z exponátů VIDA! Science centra. Jeho smyslem je představit návštěvníkům dlouhodobé trendy v různých tématech v historii lidstva. Jedná se o promítání pomocí čtyř projektorů na tři stěny místnosti. Současné zpracování exponátu je málo obecné a trpí četnými nedostatky. Úkolem diplomnta bude vymyslet způsoby, jak lze názorně vizualizovat různé typy dat, u nichž jsou k dispozici geografické a časové údaje. Diplomant tuto vizualizaci mplementuje. Bude se jednat o desktopovou aplikaci pro MS Windows 7, která musí být spustitelná na PC, které je součástí exponátu. Součástí práce bude i získávání dat a jejich správné strukturování.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.