Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Systém sledování a hodnocení vybraných aktivit podniku jako nástroj řízení podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: Subystém sledování je založen na databázovém řešení faktografické základny problematiky, od návrhu struktury relevantních dat až po jejich sběr (naplnění subsystému). Subsystém hodnocení přináší analytické nástroje, návrh jejich použití a vyúsťuje v návrh uceleného postupu jejich aplikace ve zvolené oblasti (metodiku).
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika