Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Život učitele střední odborné škol v seniorském věku
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřena na život učitele střední odborné školy, který se nachází v seniorkém věku. Konkrétně je cílena k otázce: S jakými problémy se učitelé v seniorském věku setkávájí v kontextu výkonu svojí profese? Pro realizaci průzkumu je zvolena biograficiá metoda, metodou sběru dat je biografický rozhovor. Pro analýzu jsou pak využívány analytické postupy typické pro biografickou metodu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.