Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: Disturbance (tj. narušení) jsou významnou součástí dynamiky přirozených lesních ekosystémů. Dosavadní vědecké studie byly zaměřeny zejména na frekvenci výskytu těchto jevů a jejich individuální dopad na ekosystém. Prostorový pattern (tj. vzor) disturbancí byl díky absenci kvalitních dat a vhodných technik studován omezeně. V disertační práci bude na podkladu detailních opakovaných dendrometrických šetření od 70. let 20. století (Databanka přirozených lesů ČR, www.pralesy.cz) modelován a predikován výskyt disturbancí v různých lokalitách přirozených lesů ČR (např. Boubínský prales, Žofínský prales, Razula, Salajka aj.). Studie přispěje k hlubšímu pochopení dynamiky přirozených lesů, vztahů mezi stromy a půdou, evoluci půd a významu historické kontingence v lesích.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa-- nezadané --