Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary:
Disturbance (tj. narušení) jsou významnou součástí dynamiky přirozených lesních ekosystémů. Dosavadní vědecké studie byly zaměřeny zejména na frekvenci výskytu těchto jevů a jejich individuální dopad na ekosystém. Prostorový pattern (tj. vzor) disturbancí byl díky absenci kvalitních dat a vhodných technik studován omezeně. V disertační práci bude na podkladu detailních opakovaných dendrometrických šetření od 70. let 20. století (Databanka přirozených lesů ČR, www.pralesy.cz) modelován a predikován výskyt disturbancí v různých lokalitách přirozených lesů ČR (např. Boubínský prales, Žofínský prales, Razula, Salajka aj.). Studie přispěje k hlubšímu pochopení dynamiky přirozených lesů, vztahů mezi stromy a půdou, evoluci půd a významu historické kontingence v lesích.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape Engineering
D-LAND-FECOL Forest Ecology