Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Migrants and Entrepreneurship
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Abstrakt:
Migrants and Entrepreneurship

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení