Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Migrants and Entrepreneurship
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Migrants and Entrepreneurship

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia